Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu

17.10.2019

Grad Kutjevo poziva sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu i dostave svoje prijedloge, ideje i sugestije. Navedite koje projekte želite na području Grada Kutjeva, što je potrebno izgraditi, urediti ili organizirati, jer vaši komentari su nam najbolji pokazatelj što je našem Gradu potrebno.

U nastavku se nalazi Javni poziv, te prilog – Obrazac za sudjelovanje.

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), Gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za pripremu izrade

Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu

 

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu.

U proces kreiranja Proračuna želimo uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Grad Kutjevo.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna za 2020. godinu, te na taj način aktivno sudjeluju u njegovom kreiranju.

Obrazac za sudjelovanje građana u kreiranju proračuna može se preuzeti na web stranici www.kutjevo.hr i pisarnici Grada.

Rok za dostavu prijedloga je 4.11.2019. godine.

 

Proračunski i izvanproračunski korisnici Proračuna Grada Kutjeva dužni su dostaviti prijedloge svojih financijskih  planova Jedinstvenom upravnom odjelu do 4.11.2019. godine.

Prijedloge financijskih planova potrebno je izraditi sukladno danim uputama i obrascima objavljenim na internetskoj stranici Ministarstva financija www.mfin.hr/lokalna-samouprava

 

Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Grada ili uputiti poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili poslati elektronskom poštom na adresu: grad@kutjevo.hr

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti