Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Tomislav Posedi
099 2142 356
Savjetnik za proračun i financije Dinko Špoljarić
098 9452 524
Viši stručni suradnik za zaštitu od požara i zaštitu na radu Pavao Šutalo
Stručni suradnik za komunalne poslove i prostorno uređenje Vinko Murar
099 2142 358
Referent za računovodstveno – knjigovodstvene poslove Irena Nikolić
099 410 7650
Viši stručni suradnik za opće poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Ana Galić
099 810 0047