Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

18.10.2016

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva. Detalje pogledajte u privitku.

Dokumentacija za preuzeti