12. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

12.04.2019 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

Na temelju članka 34. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09 i 2/13)

 

S A Z I V A M

12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA KUTJEVA

            koja će se održati dana 16. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati

U gradskoj vijećnici, Kutjevo, Trg graševine 1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 

 • Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
 • Pitanja i prijedlozi vijećnika
 1. Prijedlog Odluke o donošenju i usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Kutjeva za 2018. godinu
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2018. godini
 4. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini
 5. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2018. godini
 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Kutjevu za 2018. godinu
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kutjevu za 2018. godinu
 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. Godinu
 9. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
 10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom i školskom obrazovanju Grada Kutjeva za 2018. Godinu
 11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
 12. Prijedlog Izvješća o izvršenju javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. Godinu
 17. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete
 18. Odluka o izmjeni Odluke komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 19. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
 20. Izvješće o radu Komunalnog poduzeća Kutjevo d.o.o. za 2018. godinu
 21. Izvješće o radu razvojne agencije ERA d.o.o. za 2018. godinu
 22. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kutjevo za 2018. Godinu
 23. Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo za 2018. godinu
 24. Razno

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdate na telefon službe za poslove gradskog vijeća broj 315-008.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK

Ivica Ribičić