2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

23.07.2021 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

U srijedu, 28. srpnja 2021. godine s početkom u 19:00h održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

 • Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
 • Pitanja i prijedlozi vijećnika
 1. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Kutjeva za 2021.
 2. Polugodišnje ostvarenje Proračuna Grada Kutjeva 01.01.2021. – 30.06.2021.
 3. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III.
 4. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva
 5. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1744 k.o. Kutjevo
 6. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1746 k.o. Kutjevo
 7. Odluka o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar Mjere 7 – vatrogasni dom
 8. Odluka o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar Mjere 7 – gradska tržnica
 9. Odluka o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar Mjere 7 – sportsko-rekreacijski centar
 10. Izvješće o Planu gospodarenja otpadom 2020. godine
 11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grozdić
 12. Ostalo