11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

22.02.2019 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRAD KUTJEVO

       Gradsko vijeće

       PREDSJEDNIK

 

 

Klasa: 021-01/19-01/02

Urbroj: 2177/06-03/1-19-2

Kutjevo, 21. veljače 2019.

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09 i 2/13)

 

S A Z I V A M

11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA KUTJEVA

            koja će se održati dana 26. Veljače 2018. Godine (utorak) s početkom u 18,00 sati

U gradskoj vijećnici, Kutjevo, Trg graševine 1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

– Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

  1. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutjeva
  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Kutjeva
  3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
  4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdate na telefon službe za poslove gradskog vijeća broj 315-008.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK

Ivica Ribičić