Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – Razvojna agencija Grada Kutjeva

17.07.2019 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – Razvojna agencija Grada Kutjeva

Na temelju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Razvojne agencije grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge, Uprava Društva raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

(zamjena za rodiljni dopust)

u Razvojnoj agenciji grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge

 

Natječaj se objavljuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni suradnik za projekte – 1 izvršitelj.

Kandidati koji se jave na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera (prvostupnik, magistar struke, stručni specijalist)
  • znanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj, kandidati obavezno prilažu:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana)
  • motivacijsko pismo

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na web stranici Grada Kutjeva, zaključno do 25. srpnja 2019. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Razvojna agencija grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o., Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom “Prijava na natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik za projekte”.

Kandidati će biti pozvani na testiranje, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.