Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu

17.10.2019 Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu

Grad Kutjevo poziva sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu i dostave svoje prijedloge, ideje i sugestije. Navedite koje projekte želite na području Grada Kutjeva, što je potrebno izgraditi, urediti ili organizirati, jer vaši komentari su nam najbolji pokazatelj što je našem Gradu potrebno.

U nastavku se nalazi Javni poziv, te prilog – Obrazac za sudjelovanje.

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), Gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za pripremu izrade

Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu

 

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu.

U proces kreiranja Proračuna želimo uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Grad Kutjevo.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna za 2020. godinu, te na taj način aktivno sudjeluju u njegovom kreiranju.

Obrazac za sudjelovanje građana u kreiranju proračuna može se preuzeti na web stranici www.kutjevo.hr i pisarnici Grada.

Rok za dostavu prijedloga je 4.11.2019. godine.

 

Proračunski i izvanproračunski korisnici Proračuna Grada Kutjeva dužni su dostaviti prijedloge svojih financijskih  planova Jedinstvenom upravnom odjelu do 4.11.2019. godine.

Prijedloge financijskih planova potrebno je izraditi sukladno danim uputama i obrascima objavljenim na internetskoj stranici Ministarstva financija www.mfin.hr/lokalna-samouprava

 

Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Grada ili uputiti poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili poslati elektronskom poštom na adresu: grad@kutjevo.hr

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti