9. sjednica Gradskog vijeća

13.12.2018 9. sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva održala se u srijedu, 12. prosinca 2018. godine s početkom u 18:00h. Vijećnici su pred sobom imali 17 točaka dnevnog reda, a gotove sve točke su jednoglasno usvojene.

Dnevni red:

 1. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Kutjevo
 2. Prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 3. Prijedlog Plana zaštite od požara Grada Kutjeva
 4. Prijedlog II. rebalansa Proračuna Grada Kutjeva za 2018. godinu
 5. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kutjevu za 2018. godinu
 6. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Kutjeva za 2018. godinu
 7. Prijedlog Proračuna Grada Kutjeva za 2019. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2019. godinu
 9. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Kutjeva u 2019. godini
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kutjevu za 2019. godinu
 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Kutjeva za 2019. godinu
 12. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Kutjeva
 13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019. – 2021.
 14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa društveno vlasništvo – u općoj upotrebi na nekretninama u k.o. Kutjevo
 16. Prijedlog Odluke o prodaji izravnom pogodbom nekretnine u vlasništvu Grada Kutjeva (k.č.br. 1972/2 u k.o. Kutjevo)
 17. Pitanja i prijedlozi vijećnika

Vijećnicima je predstavljen Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća, Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Prijedlog Plana zaštite od požara koje su izrađene u suradnji s tvrtkom In konzalting d.o.o. Nakon kratke prezentacije, svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog II. rebalansa Proračuna Grada Kutjeva za 2018. godinu.

Gradonačelnik Josip Budimir predstavio je proračun Grada Kutjeva za 2019. godinu koji iznosi 32.083.400,00 kn.

Gradonačelnik je naglasio da je Proračun za 2019. godinu realan, ostvariv, razvojan i transparentan. Odrednice ovogodišnjeg prijedloga proračuna su značajni europski projekti, kapitalni projekti te snažan gospodarski program koji je nadopunjen dodatnom mjerom. Projekti koje planiramo ostvariti u 2019. godini su izgradnja dječjeg vrtića, izgradnja poduzetničkog inkubatora, izgradnja reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra te izgradnja parka vinskog doživljaja. Sve su to značajni programi za Kutjevo koje smo ove godine kandidirali na natječaje strukturnih fondova i prekogranične suradnje i nadamo se dobrim rezultatima. U 2019. godini očekuje nas i potpis ugovora s Vladom RH za izgradnju aglomeracije Kutjevo, projekt vrijedan 30.000.000,00 kn.

Vlastita sredstva u iznosu oko 3.500.000,00kn izdvojit ćemo za modernizaciju prometnica, nogostupa, javne rasvjete.

Iz Županijske uprave za ceste smo osigurali sredstva za izgradnju kružnog toka kod groblja u Kutjevu vrijednog 2.000.000,00kn.

Trenutno su u tijeku radovi na uređenju groblja, projekt vrijedan 3.156.000,00 kn za koji smo sredstva osigurali iz mjere 7.4.1, adaptacija zgrade sportskog centra vrijednosti 850.000,00kn koju sufinancira MRRFEU te izgradnja pješačke staze vrijednosti oko 800.000,00kn uz sufinanciranje MUP-a iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za 2018. godinu.

Socijalni program grada Kutjeva ove godine iznosi gotovo 1.000.000,00 kn, a sadrži naknadu za novorođenčad, sufinanciranje autobusnih karata za srednjoškolce, studentske stipendije, pomoć za naše starije sugrađane i brojne druge aktivnosti…

Sredstva za udruge su raspoređena transparentno, odnosno proveden je natječaj za redovna sredstva koji nam je pokazao potrebe, troškove, ali i način korištenja redovnih sredstava dodijeljenih udrugama. Također, nakon usvajanja proračun, bit će proveden Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Kutjeva za 2019. godinu.

Gospodarski program, odnosno Program poticanja razvoja gospodarstva Grada Kutjeva, pokazao je fantastične rezultate u 2018. godini. Rezultat je 40-ak novozaposlenih osoba na području grada i 16 novih tvrtki, obrta i opg-ova te još 6-7 novih koji su podnijeli zahtjev i sredstva će im biti isplaćena do kraja godine. Program poticanja razvoja gospodarstva težak je 2.000.000,00kn i pozivamo sve naše gospodarstvenike, obrtnike, poljoprivrednike da iskoriste ovu priliku i podnesu zahtjev kako bi dobili sredstva koja će im pomoći u njihovu poslovanju.

Nova mjera koju uvodimo je pomoć u rješavanju stambenog pitanja – Grad će osigurati zemljište, izraditi projekt, ishoditi sve potrebne dozvole i sufinancirati korisnike s 200,00 eura po kvadratu za nove stanove od 80-90 m2.

Proračun Grada Kutjeva usvojen je s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržan“.

Ostale točke dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili.