Izbori

[IZBORI] Obavijest biračima – nacionalne manjine


Vlada Republike Hrvatske je dana 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluke su stupile na snagu 03. travnja 2023. godine i objavljene su u ”Narodnim novinama”, broj 37/23.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 07. svibnja 2023.godine.

U skladu s navedenim odlukama izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na razini Požeško-slavonske županije raspisani su za srpsku nacionalnu manjinu, u Gradu Kutjevo za srpsku nacionalnu manjinu, Gradu Lipiku za češku, srpsku i talijansku nacionalnu manjinu, Gradu Pakracu za češku, srpsku i talijansku nacionalnu manjinu, Gradu Požega za srpsku nacionalnu manjinu te u općinama Brestovac, Čaglin, Jakšić i Velika za srpsku nacionalnu manjinu.
Izbori za predstavnika nacionalne manjine na razini Požeško-slavonske županije raspisani su za albansku, češku, mađarsku i talijansku nacionalnu manjinu.
Obavještavaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provode izbori iz navedenih Odluka, da zaključno sa 26. travnja 2023. (srijeda) mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača.

Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se zaključno sa 26. travnja 2023. (srijeda) izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
Uvid u registar birača, dopuna i promjena podataka može se izvršiti, te se predaja zahtjeva i izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti zaključno sa 26. travnja 2023.g. mogu obaviti u
1. Požegi, u Matičnom uredu Požega, Županijska 11, Požega, tel. 034/290-158,
e-mail: registar.biraca.pozega@pszupanija.hr, svakim radnim danom u vremenu od 07:00h – 15:00h
2. Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18, (prizemlje, soba 5), tel. 034/440-430, e-mail: registar.biraca.pakrac@pszupanija.hr, svakim radnim danom u vremenu od 07:00h – 15:00h.

Posebno se skreće pozornost kako birači mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta.
Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje u nadležnom matičnom uredu, prema mjestu prebivališta birača. Popis matičnih ureda koji će na dan izbora 07. svibnja 2023.g. izdavati potvrde za glasovanje bit će objavljen naknadno.

Više na: https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina-u-jedinicama-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-7-5-2023/3635

Foto: mpu.gov.hr