Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću: Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu

 


Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu

Na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) izrađen je prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na prijedlog Programa podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu“ ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 15. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

 

Službenik za informiranje

Matea Bilić, mag. soc.

Savjetovanje s javnošću: Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu


Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) izrađen je prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na prijedlog Programa podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu“ ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 15. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

Službenik za informiranje

Matea Bilić, mag. soc.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – predškolski odgoj 2024.

Savjetovanje s javnošću: Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu


Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) izrađen je prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na prijedlog Programa podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu“ ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 15. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

 

 Službenik za informiranje

Matea Bilić, mag. soc.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – obrazovanje 2024.

Savjetovanje s javnošću: Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu


Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ 4/09, 2/13, 8/13, 4/18) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

 

Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/2022), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva”, br. 2/21) izrađen je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na prijedlog Programa podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu“ ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 15. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

 

                                                                                                                                                           Službenik za informiranje

Matea Bilić, mag. soc.

 

Savjetovanje s javnošću: Proračun Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu


Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), članka 98. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ 4/09, 2/13, 8/13, 4/18) i članka 43. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutjeva („Službeni Grada Kutjeva“ broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

            U skladu s odredbama Zakona o proračunu (”Narodne novine” broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (”Narodne novine”  26/10, 120/13 i 1/20) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (”Narodne novine” 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Zakon o proračunu definira proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika.

Jedan od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen, tj. ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2024. – 2026. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svoje prijedloge podnesu na način da su u skladu s načelom uravnoteženosti proračuna, tj. ako se želi predložiti povećanje izdvajanja za određenu aktivnost treba se predložiti smanjenje za neku drugu aktivnost.

Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu i projekcija Proračuna Grada Kutjeva za 2025. i 2026. godinu”)ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr zaključno do 14. prosinca 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

U prilogu Javni poziv, prijedlog Proračuna te Obrazac koji možete popuniti.

                                                                                                                       Službenik za informiranje

                                                                                                                     Matea Bilić, mag. soc.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – Proračun 2024.

Savjetovanje s javnošću: Nacrt programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva


Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se

 

JAVNI  POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa

mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva

 

Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva propisuju se uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava na potporu, rokovi, postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, visina potpore te dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na potporu za provedbu mjera sufinanciranja rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva.

Cilj ovog Programa je pomoć stanovništvu Grada Kutjeva u rješavanju stambenog pitanja koje je jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s djecom i sve izraženijoj emigraciji lokalnog stanovništva.

     Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom

propisanom obrascu poslati na adresu Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: “Savjetovanja s javnošću Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva ili na e-mail adresu grad@kutjevo.hr zaključno s 15. lipnja 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Nacrt teksta Programa koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Kutjeva www.kutjevo.hr.

 

 

Službenik za informiranje

                                                                                                                                                                                                        Matea Bilić, mag. soc.

U prilogu Javni poziv, Nacrt Programa te Obrazac koji možete popuniti.