Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću: Nacrt programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva
16.05.2023

Savjetovanje s javnošću: Nacrt programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva

16.05.2023

Plan savjetovanja s javnošću Grada Kutjeva za 2023. godinu

24.04.2023

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 2023. godina