2023

Plan proračuna Grada Kutjeva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu – prijedlog

Proračun Grada Kutjeva za 2023. god – vodič za građane

Plan proračuna Grada Kutjeva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu – izglasani

I izmjene i dopune proračuna za 2023.

Polugodišnje ostvarenje Proračuna Grada Kutjeva za 2023.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kutjeva za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva 2023 godinu

Godišnji izvještaj o ostvarenju plana proračuna Grada Kutjeva za 2023. godinu