Gospodarstvo

 

Gospodarstvo Grada Kutjeva temelji se na poljoprivredno – prerađivačkoj proizvodnji, s naglaskom na malo i srednje poduzetništvo u djelatnosti vinogradarstva, vinarstva, građenja, prerade drveta, cestovnog prijevoza i uslužnih djelatnosti. Već duže vrijeme vrlo su izražene djelatnosti iz tercijarnog sektora poput turizma i ugostiteljstva. Zbog svoje prepoznatljivosti u Hrvatskoj i šire, Kutjevo se orijentiralo na razvoj turističke ponude. Otvaraju se novi ugostiteljski i smještajni objekti, vinari svoje vinarije pretvaraju u turističke atrakcije, iskorištavaju se prirodne i kulturne znamenitosti Grada u svrhu turizma.

Grad Kutjevo 2016. godine broji 266 poslovnih subjekata (obrta i trgovačkih društava).  U Obrtnom registru u 2020. nalazi se 89 obrta i 62 trgovačka društva na popisu Hrvatske obrtničke komore.