Grabarje – Seoska radna akcija

18.07.2014

Seljaci u dogovoru sa mjesnim odborom Grabarje organizirali su radnu akciju uređenja Grabarja. Uslijed učestalih kiša narasla je velika trava kako na samom mjesnom groblju i oko crkve tako i uz prilazne ceste, na dječjem igralištu, oko bazena a tako i u samom središtu mjesta.

Okupila se mladost, svi su veseli i zadovoljni, rade sa srcem, a kasnije su u mjesnom domu i zapjevali. Blizu dvadesetak mladih osoba bilo je u punoj radnoj atmosferi, momci sa trimerima u ruci uređuju okoliš koseći travu a djevojke sa vilama i grabljama odrađuju završnu fazu kupeći travu kako bi selo dobilo drugačiji i daleko ljepši izgled. Tamo gdje je bila trava veća na pristupačnim mjestima su angažirani i traktori kojima su također oni mlađi upravljali sa takvom vještinom kao da imaju dugi niz radnog staža na tim poslovima. U mjesnom domu je bilo uz tradicionalno jelo i okrijepe uz hladno piće koje pri kraju druženja ništa nije drugo moglo uzrokovati već pjesmu skupine ljudi i momaka koji se već duže vrijeme pripremaju za osnivanje i početak djelovanja muške pjevačke skupine.