10. sjednica


Koliko sredstava pojedina udruga iz područja sporta ostvaruje iz proračuna Grada Kutjeva?

Vijećnica Magdalena Križanović spomenula je kako su na prošloj sjednici vijećnik Mato Jakovljević i ona tražili da se Grad Kutjevo očituje u vezi financiranja sportskih udruga, ali i da vidi kako nema svrhe tražiti takve informacije pa ih više ni ne želi. Gradonačelnik Josip Budimir osvrnuo na pitanje o financijskim izvješćima sportskih udruga. Objasnio je da pravno oni nemaju obvezu dostavljanja financijskih izvještaja Gradskom vijeću na upite vijećnika. Vijećnica Križanović rekla je da nije u pitanju financijski izvještaj, samo informacija o tome koliko je pojedina sportska udruga dobila novca. Gradonačelnik je objasnio da je potrebno poslati upit direktno na adresu pojedine udruge, a Gradu od njih može samo zatražiti opravdanje utrošenih sredstava, odnosno sredstava pomoću kojih je Grad financirao rad pojedinih udruga.

Grobna naknada 

Vijećnik Marko Ašenbrener prenio je pritužbe građana na odluku o grobnoj naknadi i rekao je da bi volio da se to prokomentira. Gradonačelnik je rekao da je jasno kako svaki namet nailazi na određene prepreke i pritužbe građana. Objasnio je da u usporedbi s iznosima ostalih lokalnih jedinica u blizini, građani Kutjeva nisu dobili prevelike namete. Spomenuo je da Grad Kutjevo vodi brigu o 21 groblju te da su cijene materijala, goriva i komunalnog pogona velike. Očekivanja su velika, groblja moraju biti uređena i uredna, ali sve to iziskuje troškove. Napomenuo je da Kutjevo zadnjih 15-20 godina, možda i više, nije imalo grobnu naknadu. Vijećnik Razumović dao je na razmatranje opciju da se s relativno manjom naknadom osigura naplativost. Ovako je rizik da visok postotak ljudi iz revolta ne plaća grobnu naknadu te će dovesti komunalac do toga da će imati mala sredstva za korištenje. Smatra da je potrebno slušati glas naroda. Predsjednik Vido komentirao je kako svi koji su upućeni u cijene grobne naknade u Pleternici, Požegi i ostalim većim naseljima razumiju i nemaju problem s plaćanjem. Gradonačelnik je rekao da prihod koji se i ostvari od grobne naknade i dalje nije ni 50% dostatan za održavanje istih. Vijećnica Križanović rekla je kako su ljudi više zamjerili to što su cijene grobne naknade iste za sva groblja na području Grada.

Mogu li se plastične boce otkupljivati na reciklažnom dvorištu?

Vijećnica Križanović postavila je pitanje o tome mogu li se plastične boce na reciklažnom dvorištu otkupljivati. Ana Galić odgovorila je da Vinko Murar ima informaciju da bi Komunalac Požega to mogao uvesti u reciklažnim dvorištima, ali dok provedu cijelu proceduru – fiskalne blagajne i ostalo.