Koja je svrha Turističke zajednice Grada Kutjeva, što radi? (Vijećnica Magdalena Križanović)

Gradonačelnik je odgovorio da smatra da pitanje nije na mjestu te da se kroz godine uvijek pojedina institucija Grada stavlja na „tapetu“ pa je tako trenutno to Turistička zajednica čiji se rad minorizira. Spomenuo je dva veća događaja koja je organizirala TZ Grada Kutjeva – Festival graševine i Martinje te je rekao da smatra da su događaji na nivou, a za njih je zaslužna TZ uz pomoć djelatnika Grada, Razvojne agencije, Komunalnog društva i ostalih institucija. Također, spomenuo je i suvenirnicu, projekt koji vodi TZ, a isto tako rekao je da je uključena i u projekt Kuća graševine.

Je li se što moglo napraviti da Tisak u Kutjevu ostane? (Vijećnik Ante Pavković)

Gradonačelnik je odgovorio da već nekoliko godina komuniciraju s predstavnicima Tiska te da oni svake godine imaju određene zahtjeve koje Grad uvažava. Sad je došlo do toga da Tisak nema financijsku korist od Tiska u Kutjevu te na to ne mogu utjecati.

Zašto je plan proračuna za 2024. i 2025. pomalo pesimističan? (Vijećnik Ante Pavković)

Savjetnik gradonačelnika Ivica Malnar rekao je da je plan za 2024. i 2025. nekakav okvirni plan, nisu željeli predviđati ništa previše jer se sve mijenja iz dana u dan. Što se tiče kredita, rekao je da i to također ima veze s porastom cijena i promjenama na tržištu pa se sukladno tome i situacija u proračunu mijenja. Objasnio je i da su plaće morale porasti s obzirom na stanje s inflacijom, isto tako je i u vrtiću, ali napomenuo je da ne bi bilo dobro da se cijene vrtića podižu. Također, ne može se baš sve ukinuti i zapustiti, sve mora ići dalje, ali s nekim uštedama.

Dinko Špoljarić odgovorio je na pitanje vijećniku Pavkoviću za manje iznose za 2024. i 2025. godinu. Rekao je da su to predviđanja s obzirom na dosadašnji trend. Gradonačelnik je rekao da je bitno naglasiti da proračun nije napuhan, gledalo se da se ravnomjerno ulaže u sva naselja, da se radi na tome da mlade obitelji ostaju u Kutjevu, da se ulaže u projekte i slično tome – to su neki planovi.

Jesu li, osim gradonačelnikovog koeficijenta, usklađivani i koeficijenti drugih djelatnika Gradske uprave i gradskih poduzeća? (Vijećnik Damir Razumović)

Ivica Malnar rekao je kako su se prošle godine mijenjali za vrtić, od 1.1.2023. usklađivat će se i osnovica za Komunalno društvo. Josip Pavković rekao je da se usklađivalo samo za državne službenike, a ne za dužnosnike što je gradonačelnik. Raspon koeficijenata propisan je Zakonom o plaćama lokalne i područne samouprave, ovisno o veličini naselja. S obzirom na to da je osnovica propisana uredbom, ne može ju Grad mijenjati, nego samo Vlada, mehanizam Grada je taj da se plaća gradonačelnika mijenja kroz mijenjanje koeficijenta dok Vlada ne donese novu uredbu za dužnosnike.

Vijećnik Razumović pitao je može li se dobiti podatak koji je najveći koeficijent u Gradskoj upravi – u JUO. Ana Galić odgovorila je da je to koeficijent 1,949, ali da je različita osnovica. Drugačije se obračunava plaća dužnosnicima, tj. u ovom slučaju gradonačelniku, a drugačije službenicima. Vijećnik Razumović rekao je da ga zanima sistematizacija te da bi mu bilo logično da, budući da pročelnik ima koeficijent 1,949, nema nitko tko ima koeficijent iznad njega, na što su djelatnici Grada rekli da to i je tako, da nitko nema veći koeficijent od pročelnika u JUO.

Gradonačelnik je objasnio da su njegova sva primanja javno dostupna. Također, rekao je da je tendencija bila podići plaće za 10ak% kolika je otprilike inflacija. Spomenuo je i to da je većina tih djelatnika s područja Grada Kutjeva te da i oni žive ovdje, troše ovdje i doprinose gradu te da su plaće svakako male.

Vijećnik Razumović rekao je da ga zanima koliki je koeficijent direktorice Turističke zajednice Grada Kutjeva te naglasio da je reakcija gradonačelnika na pitanje vijećnice Križanović neprimjerena. Gradonačelnik Josip Budimir objasnio je da TZ ima svoje drugačije zakonske okvire financiranja i obaveza. Sukladno tim zakonima definirana je plaća te je njezin koeficijent 3,1, ali ima manju osnovicu te na kraju ispadne plaća istovjetna plaćama drugih direktora. Nadalje, rekao je da TZ ima svoje vijeće i skupštinu te da se mogu tražiti informacije koje je Grad uložio u TZ, sredstva koja su utrošena za potrebe rada TZ, ali neke druge stvari Grad nije obvezan davati iako će dati.

Ukoliko se spoji TZ Grada Kutjeva s Čaglinom, hoće li se raditi pod istim računom te koliki su benefiti Čaglina u ovoj situaciji? (Vijećnik Mati Jakovljević)

Na to je gradonačelnik odgovorio potvrdno. Rekao je da će sve ostati isto, isti i naziv, samo dodatne lokacije i vrijednosti koje Čaglin nudi. Vijećnica Križanović predložila je da se za iduće vijeće prikaže nekakav plan što bi se radilo kada bi se spojili s Čaglinom. Gradonačelnik je rekao da je ovo samo inicijativa te da će se sve druge aktivnosti usvajati s vremenom i na ovom vijeću. Odluka još nije donesena. Vijećnik Pavković rekao je da smatra da bi se inicijativa trebala prihvatiti, a komentirao je da bi ovim spajanjem zasigurno bilo i više sredstava, prednost je to što sudjeluje više dionika. Druga prednost je, navodi, ta što imaju potencijala za razvoj turizma.