13. sjednica


Može li se financijski pomoći obiteljima koje su stradale u poplavi? (Vijećnica Magdalena Križanović) 

Gradonačelnik je odgovorio na pitanje. Rekao je da i dalje traže model kako i kome pomoći. Tvrdi da nije moguće svima pomoći onoliko koliko zahtijevaju, nego razmišljaju da se financijski pomogne onima koji su najviše stradali, a da su to otprilike četiri obitelji. Gradonačelnik je rekao i da nisu htjeli donositi odluku prije nego se savjetuju s Gradskim vijećem te zamolio da daju svoje ideje i prijedloge. Vijećnik Stanišić komentirao je da bi trebalo tražiti dugotrajnije rješenje, da je to problem kanala i vode te da treba računati na to da će se ponavljati ovakve prirodne nepogode.

Do koje je faze stigao projekt vrtića u Vetovu (Vijećnik Dario Gotštajn)

Gradonačelnik je objasnio da je dokumentacija za vrtić blizu realizacije te da se još čeka Ministarstvo znanosti i obrazovanja gdje je i kandidiran projekt. Dobivena su 2 milijuna i 400 tisuća kuna, a za realizaciju cijelog projekta potrebna su još otprilike 3 milijuna kuna. Dovršava se dokumentacija, dio vezan uz ishođenje građevinske dozvole. Kad se završi s dokumentacijom puštat će se javna nabava za izvođenje radova, a onaj iznos koji preostaje za završetak projekta slat će se na Ministarstvo na dodatno financiranje. Rekao je da očekuje da će to biti uspješno realizirano.

Radi li se što po pitanju kanalizacije u Vetovu, što s rupama na cesti kod groblja? (Vijećnik Dario Gotštajn)

Što se tiče kanalizacije, odgovorio je da je kanalizacijska mreža bila predviđena za cijelo Vetovo, ali opet postoje problemi s mještanima koji zbog određenih razloga spriječe proces. Tako da imaju mještani koji se bune što se kanalizacija ne rješava, a i oni koji Grad sprječavaju u naumu da se to realizira. Kad Grad odluči nastaviti s realizacijom projekta, u Tekiji kažu da je potreban novi projekt jer je onaj koji postoji zastario. U procesu je izrada dokumentacije, kad ona bude gotova onda će se moći ići s daljnjim aktivnostima. Što se tiče rupa kod groblja, gradonačelnik je rekao da će i taj dio biti riješen.

Postoji li šansa da se provede katastarska izmjera na području Grada Kutjeva? (Predsjednik Gradskog vijeća Branko Vido)

Gradonačelnik je rekao da je upoznat s temom, da su ga već zvali neki regionalni geodeti. Vijećnica Križanović komentirala je da bi zapravo trebala potpuno nova katastarska izmjera, ne samo na području Grabarja jer je ono još i najbolje izmjereno od svih naselja. Gradonačelnik je rekao da postoji opcija da država financira katastarsku izmjeru. Vijećnici su komentirali da je to dosta dug i skup proces, ali vrijedilo bi ga provesti.

Što s otkupom boca na reciklažnom dvorištu? (Vijećnica Magdalena Križanović) 

Gradonačelnik je odgovorio da je razgovarao s direktorom Komunalca Požega koji mu je rekao da je problem što su oni kao tvrtka dosad smjeli imati samo jednu fiskalnu blagajnu i ona je bila u Požegi. Gradonačelnik je rekao da je velik pritisak u Kutjevu i da pokušavaju naći mehanizme i rješenje da se u svim reciklažnim dvorištima to omogući.

Postoji li šansa da se projekt Zaželi nakon šest mjeseci nastavi i dalje provoditi? (Predsjednik Gradskog vijeća Branko Vido)

Ana Galić rekla je da je ovih šest mjeseci prijelazno razdoblje koje je odobreno, a Natječaj se najavljuje za 3. ili 4. mjesec tako da je u planu ponovna prijava i nastavak projekta, a to bi onda bilo na tri godine.