14. sjednica


Kakva je situacija s mostom u Tominovcu? (Vijećnik Mario Kamenčak)

Gradonačelnik je odgovorio da bi 10ak dana nakon Uskrsa trebalo biti riješeno.

Kakav je plan s priključcima na vodu? (Vijećnik Mario Kamenčak)

Savjetnik Malnar objasnio je da mještani moraju podnijeti zahtjeve i odraditi sami početni dio posla kako bi Grad dalje mogao djelovati. Mještani moraju podnijeti zahtjev za priključak u Tekiji. Prijedlog je i da netko iz mjesnog odbora prođe po mjestu i provjeri još jednom s ljudima situaciju oko priključaka na vodu.

Hoće li biti potpore mladim obiteljima ove godine? (Vijećnik Mato Jakovljević)

Vijećnik Jakovljević pitao je za potpore za mlade obitelji, što je s tim i hoće li biti išta ove godine. Gradonačelnik je rekao da će na idućem vijeću biti prijedlog Programa mjera za poticanje stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva. Bit će dostupni materijali, moći će se dati prijedlozi, Program će ići i na javno savjetovanje tako da će se pokušati napraviti što kvalitetniji pravilnik da bude što manje malverzacija.

Postoje li potpore za samozapošljavanje u Gradu Kutjevu? (Vijećnica Križanović)

Josip Pavković odgovorio je da je ta potpora bila u Programu poticanja gospodarstva 2018. i 2019. godine. Gradonačelnik je rekao da bi se svakako, ako bude mogućnosti, ovakva potpora uvrstila u proračun sljedeće godine. Savjetnik Malnar objasnio je da su prihodi puno manji u odnosu na godine kada su te potpore bile aktualne.