15. sjednica


Planira li se izrada kolektora u Kuli? (Vijećnica Magdalena Križanović)

Gradonačelnik je odgovorio da kolektor još nije u fazi gdje će biti brzo izveden, postoji problem s aglomeracijom Kutjevo zbog probijanja iznosa aglomeracije Pleternica – Požega. Pokrenuta su i idejna rješenja za preostala naselja kako bi se riješio problem kanalizacijske mreže. Zaključio je da kolektor u Kuli neće još jedno vrijeme biti realiziran, ali u Tekiji idejno rješenje postoji tako da će se svakako jednom realizirati.

Kada će biti isplaćene štete nastale vremenskom nepogodom? (Vijećnica Magdalena Križanović)

Što se tiče isplata gradonačelnik je rekao da se vezano za štete neprestano raspravljalo o tome kako odlučiti čiji zahtjev prihvatiti, koliko kome isplatiti… uskoro će biti isplata sukladno dogovoru.

Je li se uštedjelo gašenjem rasvjete? (Vijećnica Magdalena Križanović)

Gradonačelnik je objasnio i to da je po satu ušteda struje 6000 kuna te da se ipak malo uštedjelo. U tijeku je postupak javne nabave za energetsku obnovu sustava javne rasvjete, stavljanje LED lampi. Bila je žalba pa kroz mjesec dana ide izmjena.

Što je s revizijom komunalne naknade? (Vijećnik Marko Ašenbrener)

Savjetnik gradonačelnika Ivica Malnar objasnio je da je najveći problem bio prevelik broj zaduženih objekata. Također, rekao je da je potrebno napraviti reviziju zapisnika. Gradonačelnik je rekao da odluka o komunalnom redu postoji još od 2009. godine, ali nije se provodila. Objašnjeno je da odluka o komunalnom redu ne uključuje ništa novo, da su samo obuhvaćeni ljudi koji dosad nisu, koji su otvorili novi OPG, obrt, proširili se i tako dalje. Dinko Špoljarić rekao je da su pristigle četiri pismene žalbe, a većinom je problem taj što ljudi nisu u potpunosti shvatili zapisnike te su mislili da su im zaduženi neki objekti koje ne koriste u proizvodne svrhe. Potrebno je samo doći u Gradsku upravu i pitati, djelatnici će objasniti sve potrebno i dogovorit će se oko toga što je potrebno izmijeniti. Potrebno je ići u izmjenu odluke o komunalnoj naknadni jer je zastarjela. Vijećnik Jakovljević predložio je da se oformi grupa ljudi, odbor, koji će zajednički definirati odluku. Vijećnik Pavković komentirao je da su odluku o komunalnom redu radili stručnjaci te da je tada bio uvjet prikupiti svoja sredstva kako bi mogli participirati pretpristupnim fondovima EU. Rekao je da je odluka tada bila kvalitetna, ali budući da je prošlo puno godina od tada, potrebno ju je mijenjati. Gradonačelnik je rekao da je potrebni proći po odluci detaljno i urediti ju, ali da ni tada sigurno neće svi biti zadovoljni. Također, naglasio je kako je EU trenutno veći naglasak stavila na digitalno i zeleno, dok su prije puno ulagali u kanalizacije, vode i slično.

Što je s dugovima od komunalne naknade, plaćaju li ih ljudi nakon poslanih opomena? (Vijećnik Mato Jakovljević)

Dinko Špoljarić odgovorio je da se jako malo dugova naplatilo jer su svi upoznati sa zastarom te je potrebno otpisati dugove.

Dokle je stigao projekt dječjeg vrtića u Kutjevu? (Vijećnik Dario Gotštajn)

Gradonačelnik je objasnio da se dio sredstava već dobio te da izlaze novi natječaji na kojima će se pokušati ostvariti dodatna sredstva. Dokumentacija je u izradi, mora se definirati katastarska čestica, tu je potrebno riješiti sve probleme oko prostora, međe i ostalo kako bi površina bila potpuno dostupna. Kad se čestica ubaci u glavni projekt onda se šalje na ishođenje građevinske dozvole. Rekao je da se nada da će to biti brzo te da će po dobivanju sredstava jednako tako brzo krenuti i radovi kako bi se projekt što prije realizirao. Nadovezao se na to i spomenuo da u DV Grozdić trenutno ima 122 upisane djece, a preko njih 20 ostalo je neupisano budući da je kapacitet vrtića oko 90 djece i jednostavno više nema mjesta. Troškovi su veliki – plaće, režije, hrana i tako dalje… gradonačelnik se pita kako financirati vrtić kojem su troškovi toliko porasli te i dalje rastu.

Što je s kapitalnim projektom uređenja Trga graševine? (Vijećnik Damir Razumović)

Gradonačelnik odgovara da će se projektna dokumentacija za Trg graševine financirati iz projekta Kuća graševine za što je dostupno gotovo 3 milijuna kuna te je ostalo sredstava tijekom izrade projektne dokumentacije. Vijećnica Križanović pitala je može li se vidjeti kakvo je projektni zadatak za Trg graševine na što je gradonačelnik odgovorio potvrdno te pohvalio dobru suradnju s Kutjevom d.d. koji sudjeluje u dogovorima. Centralni dio uređenja bio bi u ulici prema Kutjevu d.d. jer je to jedini prostor koji se na taj način može urediti, točnije zatvoriti kako bi se napravila šetališna zona. Uređivao bi se cijeli prostor od Camela do Turističke zajednice. Bilo je potrebno povezati projekt uređenja trga s projektom Kuća graševine, zato se išlo na uređenje trga koji će zajedno s Kućom graševine biti jedna cjelina.

Kada će se postaviti rampa za invalide? (Vijećnica Magdalena Križanović)

Gradonačelnik je odgovorio da su napravljeni troškovnik i dokumentacija. Kad se uređivala Gradska uprava onda nije bilo dovoljno sredstava jer je ona tada iznosila oko 100 tisuća kuna. Sad je u planu prijaviti projekt na neki natječaj ukoliko bude mogućnosti za to, a ako ne, može se staviti u plan za sljedeću godinu.

Je li riješen prostor za interventnu policiju? (Vijećnik Mato Jakovljević)

Gradonačelnik je odgovorio da su poslali nekoliko lokacija Ministarstvu unutarnjih poslova te se čeka njihovo očitovanje, točnije odabir najpovoljnije lokacije.