Izgradnja pješačke staze u ulici Mirka Messnera u Kutjevu

28.04.2022 Izgradnja pješačke staze u ulici Mirka Messnera u Kutjevu

Grad Kutjevo nastavlja s radovima na području Grada Kutjeva. Zbog čestih inicijativa građana da se u ulici Mirka Messnera izgradi pješačka staza, Grad je izradio projektnu dokumentaciju i pokrenuo radove u vrijednosti 465.000,00 kuna, a sufinancira ih u vrijednosti 153.000,00 kuna.

Projekt provodi Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, a nova pješačka staza zasigurno će biti korisna za sigurnost u prometu te će omogućiti stanovnicima bolje životne uvjete.