Izjava o pristupačnosti za mrežnu stranicu www.kutjevo.hr

Grad Kutjevo, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Grad Kutjevo uložio je resurse kako bi se osigurala prilagodba mrežne stranice i kako bi mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri bila prilagođena osobama s invaliditetom. Cilj nam je da osobe s invaliditetom pri korištenju mrežne stranice nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Pristupačnost na mrežnoj stranici dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Widget – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.kutjevo.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem lijevom kutu stranice te se izgled mrežne stranice može prilagoditi potrebama.

 

Izvršene prilagodbe:

 • stranica kao glavne elmente koristi strukturalne elemente iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article)
 • navigacija kroz glavni izbornik moguća je korištenjem tipke TAB
 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale
 • tekstovi su minimalne veličine 12pt
 • tekstovima je moguće mijenjati razmak između slova i razmak između redova putem Izbornika pristupačnosti
 • tablice se koriste samo za prikaz tabličnih podataka, nisu korištene za postizanje vizualnog rasporeda
 • omogućeno je korištenje fonta pogodnog za osobe s disleksijom kroz Izbornik pristupačnosti
 • stranica koristi nav elemente, kao i header, section, adricle, footer
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće uz mogućnost podešavanja putem Izbornika pristupačnosti
 • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se pokreće bez pokretanja od strane korisnika
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova
 • tekstovi se mogu povećati i smanjiti preko Izbornika pristupačnosti
 • stranici se može promijeniti kontrast putem Izbornika pristupačnosti
 • stranica je responzivna, tj prilagođena za sve vrste uređaja i veličine ekrana

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica kutjevo.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija kutjevo.hr je ispunila većinu zahtjeva digitalne pristupačnosti.

Iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • većina elemenata je oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • zbog dinamičke naslovne stranice čitačima ekrana sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
 • elementi koji se aktiviraju prelaskom miša nisu uvijek dovoljno veliki za korisnike s motoričkim teškoćama.
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • pojedine slike nisu prikazane uz korištenje img oznake
 • uz razne obrasce korisniku bih trebalo postaviti upute i objašnjenja
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su spremljeni u slikovnom obliku što čitači ekrana neće znati protumačiti
 • neki DOC/DOCX nisu u potpunosti usklađeni s pravilima pristupačnosti

 

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Kutjevo nastavit će s poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice te će nastojati nepristupačan sadržaj učiniti pristupnim svima.

Neprekidnim traženjem najprikladnijih i najoptimalnijih rješenja za povećanje pristupačnosti nastojimo našu stranicu i sadržaj učiniti dostupnijim.

Grad Kutjevo sukladno preporukama odredit će službenika koji će poduzimati potrebne mjere za osiguranje pristupačnosti i biti zadužen za administraciju mrežne stranice.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas:

 • putem telefona: 034/315-008
 • putem elektroničke pošte: grad@kutjevo.hr

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

 

GRADONAČELNIK

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti