[POZIV NA SASTANAK] Članstvo u proizvođačkoj organizaciji

20.04.2022 [POZIV NA SASTANAK] Članstvo u proizvođačkoj organizaciji

Ministarstvo poljoprivrede je dana 14. travnja 2022. objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKODISTRIBUTIVNIH CENTARA(LDC) ZA VOĆE I POVRĆE.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su: Županije ili  trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu Županije u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Požeško-slavonska županija ima potrebnu dokumentaciju za izgradnju LDC za voće i povrće u Požegi i prijavom za sufinanciranje izgradnje želi poljoprivrednicima osigurati bolje uvjete rada.

Da bi projekt bio prihvatljiv, Županija mora dokazati da je 70 % planiranog kapaciteta LDC-a osigurano površinama i proizvodnjom voća i povrća od strane proizvođača voća i povrća s područja za čije se potrebe gradi LDC.

Isto se dokazuje iskazom interesa poljoprivrednih proizvođača u obliku skupne izjave poljoprivrednih proizvođača potpisane od svakog ponaosob koja sadrži: opće podatke o poljoprivrednom gospodarstvu (naziv i pravni oblik, adresu, OIB fizičke osobe odgovorne u pravnoj osobi), vrste voća i/ili povrća, površine i proizvodnju u tonama, iskaz da će koristiti skladišne rashladne i/ili logističke kapacitete LDC-a te iskaz o sadašnjem ili budućem članstvu u proizvođačkoj organizaciji).

Ukoliko ste zainteresirani za  članstvo u proizvođačkoj organizaciji i želite svoju proizvodnju prodavati putem proizvođačke organizacije, pozivamo vas na sastanak u petak 22. travnja 2022. u 9:30 sati. u Županijsku vijećnicu, Županijska 7, Požega

Molimo da potvrdite dolazak na sastanak na e-mail: uredzupana@pszupanija.hr do 21. travnja 2022.

Izvor: https://www.pszupanija.hr/