Javni poziv – Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Kutjeva za 2017. godinu

17.11.2017 Javni poziv – Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Kutjeva za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Kutjeva za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Kutjeva 08/17) Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 17. studenog 2017. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje potpora iz Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Kutjeva za 2017. godinu.

Rok za predaju zahtjeva je 4. prosinac 2017. godine.

Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Kutjeva za 2017. godinu, Odluka o raspivanju, Javni poziv te obrasci za prijavu nalaze se u privitku.

 

 

Dokumentacija za preuzeti