Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17 – pročišćeni tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi

ugrađen azbest kao građevni materijal

 

            Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Kutjeva, da sukladno odredbi članka 18. Stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 

Rok za prijavu je zaključno do 15.11.2018. godine dostavom popunjenog

i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest

 

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest mogu se preuzeti na web stranici Grada Kutjevo (www.kutjevo.hr) ili u pisarnici.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u pisarnicu Grada Kutjevo ili se mogu poslati poštom na adresu: Grad Kutjevo, Jedinstveni upravni odjel, Trg graševine 1, 34 340 Kutjevo. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na grad@kutjevo.hr.

Prikupljeni podaci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

GRAD KUTJEVO