Javni poziv za dodjelu božićnica umirovljenicima s područja Grada Kutjeva

23.11.2022 Javni poziv za dodjelu božićnica umirovljenicima s područja Grada Kutjeva

Grad Kutjevo objavljuje Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2022. godine.

Pozivaju se svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva da podnesu zahtjev  (OBRAZAC 1.) za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2022. godine.

Korisnici ove mjere mogu biti samo umirovljenici koji su stekli status umirovljenika i primaju starosnu mirovinu sukladno pozitivnim propisima.

Naknada iz ovoga Javnog poziva dodjeljuje  se u jednokratnim iznosima:

  • Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima koji nisu veći od 2.000,00 kuna pripada božićnica u iznosu od 200 kuna.

(Napomena: referentni mjesec u kojem se promatra visina mirovine biti će mirovina isplaćena za mjesec listopad 2022. godine, a koje će se provjeriti po službenoj dužnosti uvidom u sustav Porezne uprave).

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

  1. popunjeni Zahtjev za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava (Obrazac 1.)
  2. preslika osobne iskaznice s prebivalištem na području Grada Kutjeva
  3. preslika odreska ili potvrde o mirovini za mjesec listopad 2022. godine.

Zahtjev za korištenje sredstava se podnosi najkasnije do 07. prosinca 2022. godine (srijeda) odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Kutjevu, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili preuzeti na internetskim stranicama www.kutjevo.hr, ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima“ ili skenirano na e-mail: pisarnica@kutjevo.hr

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potreban obrazac zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Pravo na naknadu iz ovog Javnog poziva ostvaruje se na temelju izvršnog rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim obrascem biti će objavljen na web stranici Grada Kutjeva, www.kutjevo.hr i oglasnoj ploči Grada Kutjeva a sve informacije mogu se dobiti na telefon  034/315-008.

Dokumentacija za preuzeti