Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa

07.03.2023 Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa

Na temelju članka 56. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 2/21) i članka 22. Socijalnog programa Grada Kutjeva za 2023. godinu, Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 07. ožujka 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva

 

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa 2023. godine.

Pozivaju se svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva da podnesu zahtjev  (OBRAZAC 1.) za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa 2023. godine.

Korisnici ove mjere mogu biti samo umirovljenici koji su stekli status umirovljenika i primaju starosnu ili obiteljsku mirovinu sukladno pozitivnim propisima.

Naknada iz ovoga Javnog poziva dodjeljuje  se u jednokratnim iznosima:

  • Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima koji nisu veći od 265,00 EUR pripada uskrsnica u iznosu od 30 EUR.

 

(Napomena: referentni mjesec u kojem se promatra visina mirovine biti će mirovina isplaćena za veljaču 2023. godine, a koje će se provjeriti po službenoj dužnosti uvidom u sustav Porezne uprave).

 

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

  1. popunjeni Zahtjev za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava (Obrazac 1.)
  2. preslika osobne iskaznice s prebivalištem na području Grada Kutjeva
  3. preslika odreska ili potvrde o mirovini za mjesec veljaču 2023. godine.

 

Zahtjev za korištenje sredstava se podnosi najkasnije do 24. ožujka 2023. godine (petak) odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Kutjevu, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili preuzeti na internetskim stranicama www.kutjevo.hr , ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Grad Kutjevo,

Trg graševine 1, 34340 Kutjevo

s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih

sredstava umirovljenicima“.

 

ili skenirano na e-mail: pisarnica@kutjevo.hr

 

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potreban obrazac zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Pravo na naknadu iz ovog Javnog poziva ostvaruje se na temelju izvršnog rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim obrascem biti će objavljen na web stranici Grada Kutjeva, www.kutjevo.hr i oglasnoj ploči Grada Kutjeva a sve informacije mogu se dobiti na telefon  034/315-008.

 

KLASA: 402-08/23-1/3

URBROJ: 2177-6-03-8-23-1

Kutjevo, 7. ožujka 2023. godine

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                        Josip Budimir, mag. oec.

 

 

Prilozi:

  1. Zahtjev za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava (Obrazac 1.).

Javni poziv – Uskrsnice 2023.

Obrazac – isplata uskrsnice za umirovljenike

Dokumentacija za preuzeti