Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića

30.11.2023 Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića

Na temelju članka 56. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 2/21) i članka 22. Socijalnog programa Grada Kutjeva za 2023. godinu, Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 30. studenog 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića

 

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2023. godine.

Pozivaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva da podnesu zahtjev  (OBRAZAC 1.) za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2023. godine.

Svi umirovljenici koji su predali zahtjev za uskrsnicu u 2023. godini ne moraju predavati zahtjev za božićnicu, već će im financijska sredstva biti izravno uplaćena.

Korisnici ove mjere mogu biti umirovljenici koji su stekli status umirovljenika i primaju starosnu ili obiteljsku mirovinu sukladno pozitivnim propisima.

Naknada iz ovoga Javnog poziva dodjeljuje  se u jednokratnim iznosima:

  • Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima koji nisu veći od 265,00 EUR pripada božićnica u iznosu od 30 EUR.

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja za one umirovljenike koji nisu predali zahtjev za uskrsnicu:

  1. popunjeni Zahtjev za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava (Obrazac 1.)
  2. preslika osobne iskaznice s prebivalištem na području Grada Kutjeva
  3. preslika odreska ili potvrde o mirovini za mjesec listopad 2023. godine.

Zahtjev za korištenje sredstava se podnosi najkasnije do 15. prosinca 2023. godine (petak) odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Kutjevu, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili preuzeti na internetskim stranicama www.kutjevo.hr , ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Grad Kutjevo,

Trg graševine 1, 34340 Kutjevo

ili skenirano na e-mail: pisarnica@kutjevo.hr

 

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potreban obrazac zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Pravo na naknadu iz ovog Javnog poziva ostvaruje se na temelju izvršnog rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim obrascem biti će objavljen na web stranici Grada Kutjeva, www.kutjevo.hr i oglasnoj ploči Grada Kutjeva a sve informacije mogu se dobiti na telefon  034/315-008.

Dokumentacija za preuzeti