Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

13.03.2024 Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

Na temelju članka 56. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 2/21) i članka 22. Socijalnog programa Grada Kutjeva za 2024. godinu, Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 13. ožujka 2024. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

 

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine.

Pozivaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva da podnesu zahtjev  (OBRAZAC 1.) za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine.

Korisnici ove mjere mogu biti osobe koje su stekle status umirovljenika i primaju starosnu, invalidsku ili obiteljsku mirovinu sukladno pozitivnim propisima.

Naknada iz ovoga Javnog poziva dodjeljuje se u jednokratnim iznosima:

  • Umirovljenicima s mirovinom u iznosu do 300,00 EUR pripada uskrsnica u iznosu od 30 EUR.

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

  1. popunjeni Zahtjev za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava (Obrazac 1.)
  2. preslika osobne iskaznice s prebivalištem na području Grada Kutjeva
  3. preslika odreska ili potvrde o mirovini za mjesec veljaču 2024.

Zahtjev za korištenje sredstava se podnosi najkasnije do 22. ožujka 2024. godine (petak) odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Kutjevu, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili preuzeti na internetskim stranicama www.kutjevo.hr, ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

 

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potreban obrazac zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Pravo na naknadu iz ovog Javnog poziva ostvaruje se na temelju izvršnog rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim obrascem biti će objavljen na web stranici Grada Kutjeva, www.kutjevo.hr i oglasnoj ploči Grada Kutjeva a sve informacije mogu se dobiti na telefon  034/315-008.

 

                                                                                                     GRADONAČELNIK

                                                                                                        Josip Budimir, mag. oec.

Dokumentacija za preuzeti