Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika

01.02.2023 Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika

Na temelju članka 16. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva br. 2/21), Grad Kutjevo dana 2. veljače 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za imenovanje sudaca porotnika

 

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (NN br: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskih, odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Suci porotnici imenuju se na 4 godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Predlagači sudaca porotnika trebaju povesti brigu o starosnoj, stručnoj i intelektualnoj sposobnosti predloženih osoba. Predložene osobe ne smiju biti pripadnici političkih stranaka, trebaju biti odgovorne osobe koje nisu preopterećene drugim obavezama radi urednog odazivanja pozivima suda. Iste treba upozoriti da su se nakon polaganja prisege za suca porotnika dužni odazivati pozivima suda budući da sud ne smije provoditi pojedine rasprave bez sudjelovanja sudaca porotnika, a odgađanje rasprave zbog neodazivanja sudaca porotnika uzrokuje dodatne materijalne troškove sudu i svim sudionicima postupka te utječe na ažurnost suda.

Potrebno je voditi brigu o tome da u sastavu porotnika bude podjednak broj muškaraca i žena jer pojedine odredbe Kaznenog zakona, kao i Zakona o sudovima za mladež to nalažu.

Isto tako, temeljem članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež, suci porotnici imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koje imaju radno iskustvo u stručnom odgajanju i radu s mladima.

Grad Kutjevo treba ukupno 7 kandidata, od kojih 5 sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi te 2 suca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi.

Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na e-mail: josip.pavkovic@kutjevo.hr ili na broj mobitela: 099/2142-356.

 

                                                                                                       PRIVREMENI PROČELNIK

                                                                                                        Dinko Špoljarić, dipl. oec.

Dokumentacija za preuzeti