Javni poziv za iskazivanje interesa – zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

15.07.2019 Javni poziv za iskazivanje interesa – zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva, gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje slijedeći:

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA KUTJEVA

I.

            U cilju ispitivanja zainteresiranosti svih poljoprivrednih subjekata na području Grada Kutjeva, upućuje se ovaj javni poziv za iskazivanje interesa za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva.

II.

            Zainteresirani se mogu u roku od 10.07.2019. do 05.08.2019. godine iskazati svoj interes za zakup i kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva na obrascima koji su priloženi ovom Pozivu.

Isti se mogu predati poštom ili osobno svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Kutjeva, Jedinstveni upravni odjel, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na slijedeće emailove: pisarnica@kutjevo.hr, josip.pavkovic@kutjevo.hr.

III.

            Prikupljeni podaci iz točke II. ovog Poziva služiti će isključivo u informativne svrhe radi utvrđivanja postojanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u svrhu dobivanja što konkretnijih i kvalitetnijih informacija za raspisivanje javnog natječaja za zakup i kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Kutjeva, te ne obvezuje Grad Kutjevo za dodjelu istih zainteresiranim strankama.

IV.

            U privitku ovog Poziva nalazi se popis čestica obuhvaćenih Programom raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva.

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                          Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti