Na temelju odredbe članka 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva broj 6/09) gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kutjeva u 2023. godini

Dana 5. lipnja otvoren je javni poziv za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kutjeva u 2023. godini. Građani, udruge, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe mogu ih Gradu Kutjevu uputiti do 14. srpnja, kada je posljednji dan za predlaganje. Sve prijedloge razmotrit će gradonačelnik te svoj prijedlog odluke uputiti Gradskom vijeću, koje odlučuje o tome tko će biti nagrađen.

Javna priznanja Grada Kutjeva razvrstana su u četiri različite vrste nagrada:

  1. Počasni građanin Grada Kutjeva,
  2. Nagrada Grada Kutjeva za životno djelo,
  3. Godišnja nagrada Grada Kutjeva,
  4. Zahvalnice.

Nagrade će biti dodijeljene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Kutjeva 6. rujna 2023. godine.

Prijedlozi se mogu podnijeti putem obrasca za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kutjeva u 2023. godini koji je objavljen na web stranici Grada Kutjeva www.kutjevo.hr. Prijedlozi se dostavljaju na adresu Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, s naznakom „Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Kutjeva“ do 14. srpnja 2023. godine.

KLASA: 061-01/23-01/1
URBROJ: 2177-6-01-23-1

 

                                                                               GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag. oec.