Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

12.01.2018 Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

Grad Kutjevo objavio je javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva.

Javni poziv objavljen je na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a prijave se podnose do 20. siječnja 2018. godine.

Dokumentacija za preuzeti