Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Kutjeva u 2023. godini

25.04.2023

Na temelju čl. 28 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),  Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 56. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva 2/21), gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu

na području Grada Kutjeva u 2023. godini

Grad Kutjevo je inicijator javnih radova za zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Grada Kutjeva u 2023. godini na sljedećim poslovima:

 

  1. Program „Revitalizacija javnih površina 2023.” –  NKV, KV, SSS – 2 izvršitelja puno radno vrijeme, planirano trajanje programa 6 mjeseci

ili

          nepuno radno vrijeme, planirano trajanje programa 9 mjeseci

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 02. svibnja 2023. godine.

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu ili putem pošte na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo s naznakom „Javni radovi – Program Revitalizacija javnih površina 2023.“.

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

 

Prijava treba sadržavati sljedeće:

– Zamolba s kratkim životopisom

– Preslika osobne iskaznice

– Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji (e-radna  knjižica)

 

Po dobivanju odobrenja HZZ-a s odobrenim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a bit će potpisan ugovor o radu na određeno vrijeme.

Podatak o izabranim kandidatima za Program javnih radova objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

Javni poziv bit će objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                        Josip Budimir, mag. oec.

Dokumentacija za preuzeti