Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Kutjeva

08.03.2023 Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Kutjeva

Na temelju čl.61. Zakona o državnim službenicima ( NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22),  Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 56. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva 2/21), gradonačelnik Grada Kutjeva objavljuje

 

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu

na području Grada Kutjeva u 2023. godini

 

Grad Kutjevo je inicijator javnih radova za zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Grada Kutjeva u 2023. godini na sljedećim poslovima:

 

Program „Revitalizacija javnih površina 2023.” –  NKV, KV, SSS – 2 izvršitelja

puno radno vrijeme, planirano trajanje programa 6 mjeseci

ili

nepuno radno vrijeme, planirano trajanje programa 9 mjeseci

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 16. ožujka 2023. godine.

 

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu ili putem pošte na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo s naznakom „Javni radovi – Program Revitalizacija javnih površina 2023.“.

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

 

Prijava treba sadržavati sljedeće:

– Zamolba s kratkim životopisom

– Preslika osobne iskaznice

– Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji (e-radna  knjižica)

 

Po dobivanju odobrenja HZZ-a s odobrenim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a bit će potpisan ugovor o radu na određeno vrijeme.

Podatak o izabranim kandidatima za Program javnih radova objaviti će se na službenoj    internetskoj stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

Javni poziv bit će objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag. oec.

Dokumentacija za preuzeti