Savjetovanje s javnošću: Nacrt programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva

16.05.2023 Savjetovanje s javnošću: Nacrt programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se

 

JAVNI  POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa

mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva

 

Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva propisuju se uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava na potporu, rokovi, postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, visina potpore te dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na potporu za provedbu mjera sufinanciranja rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva.

Cilj ovog Programa je pomoć stanovništvu Grada Kutjeva u rješavanju stambenog pitanja koje je jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s djecom i sve izraženijoj emigraciji lokalnog stanovništva.

     Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom

propisanom obrascu poslati na adresu Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo (s naznakom: “Savjetovanja s javnošću Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva ili na e-mail adresu grad@kutjevo.hr zaključno s 15. lipnja 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Nacrt teksta Programa koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Kutjeva na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Kutjeva www.kutjevo.hr.

 

 

Službenik za informiranje

                                                                                                                                                                                                        Matea Bilić, mag. soc.

U prilogu Javni poziv, Nacrt Programa te Obrazac koji možete popuniti.

Dokumentacija za preuzeti