Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

17.11.2017 Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020.

Na temelju  Članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (”Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Kutjevo poziva na Javno savjetovanje glede Proračuna Grada Kutjeva za 2018. godinu i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu.

Želja nam je upoznati javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Grada Kutjeva za 2018. godinu i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

U Javnu raspravu možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Kutjeva) najkasnije do 03. prosinca 2017. godine.

 

Dokumentacija za preuzeti