Javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

15.11.2017 Javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), članka 98. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ 4/09, 2/13, 8/13) te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

 

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), u cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog nacrta Odluke o komunalnom redu koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Kutjevo, Jedinstveni upravni odjel, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, te na e-mail adresu: vinko.murar@kutjevo.hr zaključno s danom 10. prosinac 2017. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o komunalnom redu koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

                                                                                 Pročelnik JUO-a

Tomislav Posedi, prof.

Dokumentacija za preuzeti