Javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutjeva.

20.12.2017 Javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutjeva.

Grad Kutjevo poziva na Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutjeva.

U Javnu raspravu možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Kutjeva) najkasnije do 19. siječnja 2018. godine.

 

Dokumentacija za preuzeti