Javni poziv za sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke za 2023. godinu

11.10.2023 Javni poziv za sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke za 2023. godinu

Grad Kutjevo poziva sve gospodarske subjekte koji imaju ugovorenu policu osiguranja da se jave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke za 2023. godinu. Ukupna sredstva za provedbu Javnog poziva iznose 13.300,00 EUR i osigurana su u Proračunu Grada Kutjeva za 2023. godinu.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 1.300,00 EUR.

Potpore se dodjeljuju uz sljedeće uvjete, sukladno Odluci:

  • sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina i stoke od šteta nastalih prirodnim (poplava, tuča, oluja, mraz, suša) i drugim djelovanjem (štete od divljih životinja).
  • sufinancira se dio iznosa premije one police ugovora o osiguranju koja neće biti obuhvaćena sufinanciranjem putem Natječaja za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (polica sufinancirana od strane EU sukladno Pravilnika o provedbi intervencije 76.01.)
  • ova mjera provodi se do 31.12.2023. godine

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30.11.2023. godine, odnosno do utroška sredstava iz proračuna predviđenih za provedbu ove mjere, a isplate će se vršiti najkasnije do 31.12.2023. godine.

Prijaviti se može ispravno popunjenim zahtjevom (Obrazac 1) s pripadajućom dokumentacijom, koji se nalazi na web stranica Grada www.kutjevo.hr ili se može podići osobnim dolaskom u službene prostorije Grada Kutjeva, Trg graševine 1, Kutjevo.

Zahtjev čini sljedeća dokumentacija:

  • Obrazac 1
  • Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti i Izjava o statusu poreznog obveznika
  • Preslika zaključene police osiguranja za 2023.
  • Dokaz plaćanja premije osiguranja za 2023.

Potvrdu o stanju duga prema Gradu Kutjevu nije potrebno dostavljati,  Povjerenstvo će izvršiti provjeru za sve prijavitelje.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na e-mail: grad@kutjevo.hr

Dodatne informacije:

Ana Galić – ana.galic@kutjevo.hr; 0998100047

 

Dokumentacija za preuzeti