Jedinstveni upravni odjel

Savjetnik za projekte, gospodarstvo, nabavu i društvene djelatnosti

Ana Galić

099 8100 047

Privremeni pročelnik; Savjetnik za proračun i financije

Dinko Špoljarić

098 9452 524

Savjetnik za imovinsko-pravne poslove

Josip Pavković

099 2142 356

Savjetnik za graditeljstvo

Maja Špeljak

099 3906 274

Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje

Vinko Murar

099 2142 358

Referent za računovodstvo

Irena Nikolić

099 4107 650

Referent – komunalni redar

Ile Matijević

099 3906 273

Administrativni referent

Filip Nemec

099 3906 272