Jedinstveni upravni odjel

Savjetnik za projekte, gospodarstvo, nabavu i društvene djelatnosti Ana Galić 099 8100 047
Privremeni pročelnik; Savjetnik za proračun i financije Dinko Špoljarić 098 9452 524
Savjetnik za imovinsko-pravne poslove Josip Pavković 099 2142 356
Savjetnik za graditeljstvo Maja Špeljak 099 3906 274
Viši stručni suradnik za informiranje, protokol i marketing Matea Bilić 098 362 145
Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Vinko Murar 099 2142 358
Referent za računovodstvo Irena Bošković 099 4107 650
Referent – komunalni redar Ile Matijević 099 3906 273
Administrativni referent Filip Nemec 099 3906 272