Jedinstveni upravni odjel

(stanje na dan 10.11.2016.)

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnik Dinko Špoljarić
098 9452 524
Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu, graditeljstvo i prostorno uređenje Vinko Murar
099 2142 358
Referent za financije i računovodstvo Irena Nikolić
099 410 7650
Savjetnik za gospodarstvo, javnu nabavu i projekte Ana Galić
099 810 0047
Savjetnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Josip Pavković
099 214 2356
Referent – komunalni redar Ile Matijević
Savjetnik za graditeljstvo Maja Špeljak
Administrativni referent Filip Nemec