Kontakt

Grad Kutjevo

Trg Graševine 1
34340 Kutjevo
OIB: 51418894400

Jedinica lokalne samouprave

grad@kutjevo.hr
pisarnica@kutjevo.hr
034 315 008

Gradonačelnik

Zamjenik gradonačelnika

Ivica Malnar
ivica37@net.hr

Pročelnik

Dinko Špoljarić
dinko.spoljaric@kutjevo.hr
098 9452 524

Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu, graditeljstvo i prostorno uređenje

Vinko Murar
vinko.murar@kutjevo.hr
099 2142 358

Referent za financije i računovodstvo

Irena Nikolić
irena.boskovic@kutjevo.hr
099 4107 650

Savjetnik za gospodarstvo, javnu nabavu i projekte

Ana Galić
ana.galic@kutjevo.hr
099 810 0047

Savjetnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti

Josip Pavković
josip.pavkovic@kutjevo.hr
099 214 2356

Referent – komunalni redar

Savjetnik za graditeljstvo

Administrativni referent

Filip Nemec