Lovačko društvo VRANAC

LOVAČKO DRUŠTVO ZA UZGOJ
ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI
“VRANOVAC“ VETOVO

Društvo je osnovano 1937. godine. Gospodari lovištem površine 1840 ha u šumskom dijelu, i 2750 ha u poljskom dijelu.

Društvo broji 49 članova u tri lovne grupe ( Vetovo, Podgorje i Hrnjevac ).

Djelujemo na području lovstva, gospodarenja lovištem i divljači, uzgoju, zaštiti i očuvanju biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore uzimajući u obzir gospodarske, turističke i rekreativne funkcije.

U ostvarivanju ciljeva i područja djelovanja Društvo surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, znanstvenim i drugim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama , raznim udrugama i savezima sukladno zakonima i statutu društva.