Mjesni odbori

Na području Grada Kutjeva osnovano je 17 mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Kutjeva u cjelini.

Popis predsjednika i zamjenika predsjednika MO-a za područje Grada Kutjeva

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održat će se 14.04.2019.