Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

27.07.2016

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Detalje pogledajte u privitku

Natječaj za prijem u službu

Obavijest i upute kandidatima

Dokumentacija za preuzeti