NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, na slijedeća radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK / VIŠA STRUČNA SURADNICAZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU – 1 sat dnevno

2. STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNE POSLOVE I PROSTORNO UREĐENJE

3. REFERENT / REFERENTICA – KOMUNALNI REDAR / POLJAR

detalje natječaja pogledajte u privitku

Natječaj za prijem u službu