Natječaj za radno mjesto – Direktor/direktorica Razvojne agencije grada Kutjeva

03.11.2017 Natječaj za radno mjesto – Direktor/direktorica Razvojne agencije grada Kutjeva

Na temelju članak 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Razvojne agencije grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge, Skupština Društva, zastupana po gradonačelniku Josipu Budimiru, mag.oec., raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Razvojne agencije grada Kutjeva –

ERA Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge

 

Kandidati koji se prijave na natječaj, osim uvjeta iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski studij (magistar struke) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist)
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata za međunarodno financiranje
 • znanje rada na računalo
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
 • organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje Društvom

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati obvezno prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o ranom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu na radno mjesto…)
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoji prepreka za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave na web stranici Grada Kutjeva i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno do 17. studenog 2017. godine.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Razvojna agencija grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o.

Trg graševine 1, 34340 Kutjevo

s naznakom “Prijava na natječaj za izbor direktora”.

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete pristupit će prethodnoj provjeri znanja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Josip Budimir, mag.oec.