Naselja i stanovništvo Kutjeva

Naselja i stanovništvo na području Grada Kutjeva.

Površina područja Grada Kutjeva je 173,61 km2 s ukupno 17 naselja. Najveće naselje je Kutjevo. Prema rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine na području Grada Kutjevo živi ukupno 4870 stanovnika, od čega je 2478 ženskog spola, a 2392 muškog. U Tablici 1. prikazan je broj i naziv naseljenih mjesta te broj stanovnika prema Popisu stanovnika 2021. godine.

Tablica 1.

Redni broj Naziv Naselja Broj stanovnika
1. Bektež 296
2. Bjeliševac 80
3. Ciglenik 94
4. Ferovac 74
5. Grabarje 400
6. Gradište 94
7. Hrnjevac 165
8. Kula 249
9. Kutjevo 1941
10. Lukač 115
11. Mitrovac 92
12. Ovčare 109
13. Poreč 72
14. Šumanovci 116
15. Tominovac 130
16. Venje 86
17. Vetovo 757
UKUPNO 4870