Naselja i stanovništvo

Naselja i stanovništvo Kutjeva

Naselja i stanovništvo na području Grada Kutjeva.

Površina područja Grada Kutjeva je 173,61 km2 s ukupno 17 naselja. Najveće naselje je Kutjevo. Prema rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine na području Grada Kutjevo živi ukupno 6533 stanovnika, od čega je 3171 ženskog spola. U Tablici 1. prikazan je broj i naziv naseljenih mjesta, broj stanovnika i kućanstava, prema Popisu stanovnika 2011. godine.

Tablica 1.

Redni broj Naziv Naselja Broj stanovnika Broj kućanstava
1. Bektež 410 122
2. Bjeliševac 112 33
3. Ciglenik 164 51
4. Ferovac 111 42
5. Grabarje 514 146
6. Gradište 159 68
7. Hrnjevac 178 57
8. Kula 348 111
9. Kutjevo 2542 792
10. Lukač 155 53
11. Mitrovac 133 38
12. Ovčare 137 51
13. Poreč 129 47
14. Šumanovci 146 39
15. Tominovac 170 51
16. Venje 98 39
17. Vetovo 1027 310
UKUPNO 6533 2050

Gustoća naseljenosti po jedinici površine je 37,63 stanovnika/km2. Najgušće naseljeno naselje je Kutjevo.