Obavijest o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva

30.06.2021 Obavijest o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva

Grad Kutjevo uskoro će donijeti Odluku o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva. Izmjene i dopune donose se zbog zahtjeva javnopravnih tijela, fizičkih i pravnih osoba te usklađivanja s novim odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugim posebnim zakonima i propisima te usklađivanja s Prostornim planom Požeško-slavonske županije.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje žele ostvariti svoje projekte za koje je potrebna izmjena ili korekcija građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, formiranje novih građevinskih područja, korekcije uvjeta građenja i slično da svoje zahtjeve podnesu Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva. Zahtjev se predaje osobno ili poštom u pisarnici Grada Kutjeva ili dostavom na e-mail vinko.murar@kutjevo.hr.

Zahtjeve primamo do 16. srpnja 2021. godine.

Dodatne informacije: Vinko Murar, stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i prostorno uređenje – 099 2142 358