Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo

17.03.2021 Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo

 

Grad Kutjevo obavještava javnost da je započeo s izradom I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Močenice III, Kutjevo. Gradsko vijeće Grada Kutjeva na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2021. godine, donijelo je odluku o izradi. Urbanistički plan uređenja Močenice III, Kutjevo donesen je 2013. godine, a područje obuhvata nalazi se unutar građevinskog područja grada Kutjeva. Područje obuhvata Plana je neizgrađeno i neuređeno područje. Izmjena i dopuna Plana obuhvaća omogućavanje izgradnje  i tržnice i vatrogasnog doma s pratećim sadržajima, izmjenu namjene površina na pojedinim dijelovima, te izmjenu prometnih i infrastrukturnih rješenja i Odredbi za provedbu. Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za  planirani prostorni razvoj područja obuhvata Plana.

Odluka o izradi nalazi se u prilogu.

 

Dokumentacija za preuzeti