Obavijest o prijavi štete na pokretnoj imovini

29.06.2021 Obavijest o prijavi štete na pokretnoj imovini

Zbog upita građana, u nastavku donosimo uputu o prijavi štete na pokretnoj imovini – osobnim automobilima i ostalim prijevoznim sredstvima.

Građani imaju pravo prijaviti štetu na pokretnoj imovini nastalu uslijed prirodne nepogode, u slučaju proglašenja iste, no u tom slučaju je potrebno uz obrazac prijave (koji se dostavlja u roku 8 dana od datuma Odluke o proglašenju prirodne nepogode) dostaviti i policijski zapisnik odnosno drugi dokument kojim se potvrđuje da se u vrijeme nastanka prirodne nepogode imovina nalazila na području za koje je proglašena prirodna nepogoda.

Prijava, odnosno popratna dokumentacija, dostavlja se gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u mjestu gdje je nastala prirodna nepogoda, kao što je navedeno, u roku 8 dana od datuma Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019), nije uvjetovano da oštećenik, na čijoj je imovini nastala šteta, mora imati adresu stanovanja u mjestu gdje se nalazi oštećena imovina (bitno je da se imovina nalazi na području za koje je proglašena prirodna nepogoda).